O MNE

Andrej Frič - som vizuálny umelec, výtvarný lektor a hudobník. Venujem sa

najmä keramike, tvorbe objektov a sôch, úžitkovému dizajnu, ale tiež maľbe,

grafike a ilustrácii. Pod značkou Frikou vo svojej tvorbe prepájam klasické

keramické remeslo so svetom umenia.

Hlavným mottom je prinášať príbeh a originalitu, odkrývať magický svet

skrytý pod povrchom reality. V mojich dielach nájdete odkazy na mytológiu,

svet fantazíjneho umenia a tiež pop-kultúry. Baví ma posúvať hranice a

provokovať, klásť skôr otázky, ako dávať odpovede.

S kapelou Acornhoek som dlhodobo aktívny na hudobnej scéne a v Pezinku

spolu organizujem festival krátkych filmov PAFF. Spolupracujem tiež s

viacerými festivalmi, pre ktoré vyrábam keramické ceny. Mám za sebou

7 samostatných a vyše 35 spoločných výstav na Slovensku a v zahraničí. 

Žijem a tvorím vo Viničnom.